درباره نمایندگی ما بیشتر بدانید

نمایندگی پورگلستانی کد560470درسال1393 براساس ماده یک آیین نامه 75 شورای عالی بیمه مجاز به عرضه انواع خدمات بیمه ای به نمایندگی از سوی شرکت بیمه پارسیان شد این نمایندگی با کادری مجرب و حرفه ای با پایبندی به اصول اخلاقی و سرلوحه قراردادن انتشار فرهنگ بیمه سعی بر ارائه بهترین و متمایز ترین خدمات بیمه ای را برای شما دارد مهمترین اهداف نمایندگی : 1-ایجاد بستری مناسب برای استفاده همه اقشار جامعه از تمامی خدمات بیمه ای مورد نیازشان 2-فراهم نمودن آرامش و امنیت خاطر با ارائه بهترین خدمات بیمه ای به اشخاص حقیقی و حقوقی منشور اخلاقی نمایندگی :

1-صداقت و راستي در مبادله اطلاعات و نيز خودداري از عرضه گزارش‌هاي فريب‌دهنده، پنهان‌كاري و حذف هدفمند برخي از اطلاعات.

2-برقراري روابط شفاف با مشتري به‌گونه‌اي كه امكان هيچ نوع سوء‌استفاده نباشد.

3-محترم دانستن و حفظ حريم خصوصي مشتريان ،همكاران و رقبا.

4-احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتريان.

5-پذيرش شكايت مشتريان و نظارت مقامات مجاز.

6-انتخاب همكاراني كه به اصول اخلاق حرفه‌اي متعهدند و از هر گونه آلودگي به ارتشا و پرداخت‌هاي غيرموجه مبرا مي‌باشند.

7-پايبندي به قول و تعهد خود و وفاداري به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشكار باشد چه پنهان.