باربری

حمل و نقل کالا از اجزای جدایی ناپذیر  هر نوع فعالیت  بازرگانی تولیدی  و تجاری است ، اما چیزی که همیشه باید به آن توجه شود  این است که حادثه هیچ گاه خبر نمیدهد  و احتمال بروز خطر برای کالای درحال حمل شما وجود دارد  شرکت های بیمهای درمقابل حق بیمه ای که از شما دریافت می کنند

بیمه مهندسی

دستگاه ها و ماشین آلات پیمان کاری همواره در معرض خطرت و حوادث غیر قابل پیش بینی  از جمله بلایای طبیعی و... می باشد از این رو

بیمه مسئولیت

در هر شغل و حرفه ای که مشغول به فعالیت می باشید  به واسطه عمل شما حوادث زیادی اطرافیانتان را تهدید می کند از این رو  طبق قانون  درصورت به وقوع پیوستن آن حوادث ، شما مسئول جبران خسارات وارده اعم از جانی و مالی  نسبت به فرد زیان دیده هستید، بیمه های مسئولیت طراحی شده اند تا  پشتوانه امن برای آرامش خاطر شما باشند بدین روش که به نمایندگی از شما خسارت وارده  به فرد زیاندیده را جبران خواهد کرد

شخص ثالث خودرو

ماشین هم مثل انسان برای بقای عمر خود نیاز به بیمه دارد تا بتواند با سلامت بیشتری زندگی کند و خطر حادی آن را تهدید نکند، با بیمه‌ی شخص ثالث و بدنه که به ترتیب جزو بیمه‌های اجباری و اختیاری خودرو است، می‌توانید به خودروهای خود حیات تازه‌ای ببخشید!